Op deze pagina staan enkele presentaties. Wil je een presentatie bekijken dan kan dit met POWERPOINT. Andere presentaties staan in een PDF, deze kun je gewoon lezen via een reader.

Indien je deze wilt bewerken is dat toegestaan mits je mij van de wijzigingen op de hoogte stelt. Het kan zijn dat ik dit dan de veranderingen verwerk via deze site.

Bij voorbaat dank.

Navigatie zonder bakens of gps

Je komt bij de lezingen door over de tekst te gaan met de muis. Indien er een onderlijning te voorschijn komt kun je deze down loaden of een site activeren.

Veel leerzaam plezier ermee.